Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2018

Prosjekt Dyr i drift på nett

til forsideartikkel

 Prosjekt Dyr i Drift har vært oppegående i et halvt år, men først nå er vi på nett. 

 

Navnet «Dyr i Drift» handler nettopp om utfordringene som er knyttet til at beitedyr og rovvilt er i stadig drift over store områder. Dette fører til tap av beitedyr og konflikter knyttet til dette.

 

Prosjektet  er en videreføring av de viktigste aktivitetene fra det avsluttede prosjektet Leve i Naturen, dog med en del redusert omfang og endret organisering. Prosjektet er treårig og har Troms fylke som arbeidsområde.  Målgruppen for prosjektet er først og fremst næringsutøvere med sau og rein, kommuner, organisasjoner og lokalsamfunn som er berørt av konflikten. Prosjektet skal være et virkemiddel for å nå målene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 (Troms og Finnmark). Prosjektet skal ha et nært samarbeid med forvaltningen, spesielt Fylkesmannens miljø- og landbruksavdeling.
For å lese mer om prosjektet, trykk på linken «Om prosjektet» i menyen ovenfor. På denne siden vil det fremover komme informasjon om prosjektet og relaterte temaer. Følg med!


fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

© 2017 Dyridrift. All Rights Reserved.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på