Logg inn

Innlogging vertskommuner

facebook
Rovviltjakt Troms

Infofolder2017

Forskningsrapporter - Rein

Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt - Bioforsk

Sluttrapport fra utprøvingsforsøket med GPS/GSM-klaver på reinsimler i Saltfjellet reinbeitedistrikt

Modellering av risikobasert erstatning for tap av tamrein til rovvilt - En vurdering av ulike datasetts egnethet (NINA Minirapport 329)

Kalving i gjerde som forebyggende tiltak mot tap av rein til rovdyr

Tilleggsfôring av rein i Norge og konsekvensene dette har for naturmiljøet

Sammenheng mellom simlenes størrelse, kalveproduksjon og rovdyrtap i år med svært ulike beiteforhold

Påføring av tjære som tapsforebyggende tiltak i reindrifta

Combined effects of long-term feeding, population density and vegetation green-up on reindeer demography

Sultedød på tross av fôring - et tilbakevendende problem i praktisk reindrift

Beregning av produksjon og tap i reindriften

Flokkstruktur og slaktestrategi i reindrifta - et historisk perspektiv

Tapsrelaterte problemstillinger hos tamrein i Troms

Effekt av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften

fylkesmannen i troms

rovviltnemda logo

nibio

Please publish modules in offcanvas position.

Våre nettsider benytter cookies (informasjonskapsler) for å forbedre opplevelsen din av nettsidene ved at vi lærer mer om måten du bruker innholdet vårt på